آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - نایب گوندور (حکمرانی برای گوندور به جای شاه آن)

نایب گوندور (حکمرانی برای گوندور به جای شاه آن)

محافظ تاج که ترجمۀ الفی کلمۀ کارما-کوندو بوده و به کسی که جانشین شاه بوده گفته می‌شده. در تاریخ گوندور فقط یک بار نایب وجود داشته، مینالکار پسر کالماکیل.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...