آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Quenya

آرشیو برچسب: Quenya

کوئنیا (زبان باستانی الفهای برین)

زبان الف های برین در والینور که به عنوان اولین زبان نوشتاری ثبت شده است و به استثنای نولدور که از آن استفاده می کردند، هرگز به شکل گسترده در سرزمین میانه مورد استفاده قرار نگرفت. سینداری زبانی که در کوئنیا ریشه داشت بیشتر مورد استفاده بود. در طول دوران سوم کوئنیا در سرزمین میانه تبدیل به زبانی شد که ...

ادامه مطلب »