خانه - آرشیو برچسب: Quendi

آرشیو برچسب: Quendi

کوئندی (آنانی که با صدا سخن می گویند)

آنهایی که با اصوات سخن می گویند نامی بود که الفها به نوع خود دادند، آنگاه که هنوز در کوئی وینن ساکن بودند.