آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Queens of the Valar

آرشیو برچسب: Queens of the Valar

شه بانوان والار (هفت والیر)

والیر، هفت ملکه والار که به هنگام هبوط به آردا شکلی مونث به خود گرفتند: واردا، یاوانا، نیه نا، وایره، وانا، نسا و استه.

ادامه مطلب »