آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Queen of Numenor

آرشیو برچسب: Queen of Numenor

ملکه نومه نور ( شهبانوان نومه نور یا همسران شاهان آن)

با آنکه این لقب برای همسران شاهان نومه نور استفاده می شد، اما بطور خاص برای سه ملکه فرمانروای نومه نور تار-آنکالیمه، تار-تلپرین و تار-وانیملده استفاده می شود.

ادامه مطلب »