آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Prince of Dol Amroth

آرشیو برچسب: Prince of Dol Amroth

امیر دول آمروت (عنوان گالادور و اخلاف وی)

عنوانی که در ابتدای آخرین هزاره‌ی دوره‌ی سوم به گالادور دادند و اربابان منزل او تا زمان ایمراهیل، که در جنگ حلقه مبارزه کرد عنوان مذکور را حفظ کردند و قطعاً پس از آن نیز چنین بود. یکم: گالادور، از سال ۲۰۷۶ دوره‌ی سوم تا سال ۲۱۲۹ این دوره (۵۳ سال) حکومت کرد. پسر ایمرازور نومه‌نوری و بانوی الفی، میتره‌لاس ...

ادامه مطلب »