آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ponies

آرشیو برچسب: Ponies

اسبچه‌ها (حیواناتی کوتاه قد و خپل)

دامی معمول برای باربری در سرزمین میانه که بیشتر نزد هابیت‌ها و دورف‌ها، که اندام کوچکشان، راندن اسب را برایشان دشوار می‌ساخت مورد استفاده می گرفت.

ادامه مطلب »