آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: People of Hador

آرشیو برچسب: People of Hador

مردم هادور (اخلاف پیروان ماراخ)

مردمی از نسل انسان‌ها که به دنبال ماراخ، از کوهستان آبی گذشتند و به بله‌ریاند وارد شدند. نامشان را از نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی ماراخ، یعنی هادور لوریندول معروف گرفتند. شاه برین فین‌گولفین سرزمین دور-لومین را به هادور بخشید و مردم او تا زمان نیرنایت آرنویدیاد در آن‌جا ماندند. پس از آن نبرد فاجعه‌بار، حاکم قانونی دور-لومین، نوه‌ی هادور در آنگباند ...

ادامه مطلب »