آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - مردم هادور (اخلاف پیروان ماراخ)

مردم هادور (اخلاف پیروان ماراخ)

مردمی از نسل انسان‌ها که به دنبال ماراخ، از کوهستان آبی گذشتند و به بله‌ریاند وارد شدند. نامشان را از نوه‌ی نوه‌ی نوه‌ی ماراخ، یعنی هادور لوریندول معروف گرفتند. شاه برین فین‌گولفین سرزمین دور-لومین را به هادور بخشید و مردم او تا زمان نیرنایت آرنویدیاد در آن‌جا ماندند. پس از آن نبرد فاجعه‌بار، حاکم قانونی دور-لومین، نوه‌ی هادور در آنگباند اسیر شد و شرقی‌هایی که در خدمت مورگوت بودند آن سرزمین را اشغال کردند.

پس از جنگ خشم و شکست نهایی مورگوت، در میان جان به دربردگان اداین، مردم هادور از همه پرشمارتر بودند و گروه بزرگی از ملت تازه‌ی نومه‌نور را تشکیل می‌دادند. اولین شاه نومه‌نور، الروس تار-مینیاتور از نسل پسر هادور، گالدور بود (اگرچه دودمان وی به خاندان بئور نیز می‌رسید). زبان مردم هادور بود که زبان مشترک نومه‌نور شد و از آن پس آدونیاک نام گرفت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...