آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Pelennor Fields

آرشیو برچسب: Pelennor Fields

میدان‌های پله‌نور (دشت‌ها و زمین‌های شهری میناس ‌تیریت)

زمین‌های شهری و دشت‌های میناس تیریت، شهر گوندور. پله‌نور با دیوارهای مدور و بلند راموس اخور مقابل حمله محافظت می‌شد و مکان نبرد میدان‌های پله‌نور در پایان دوره‌ی سوم بود.

ادامه مطلب »