آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Orodreth of Gondor

آرشیو برچسب: Orodreth of Gondor

اورودرت اهل گوندور (شانزدهمین کارگزار حکمران گوندور)

پس از مرگ بلکتور اول، پسرش اورودرت منصب کارگزاری گوندور را به ارث برد. نام اورودرت از نام یکی از اربابان برجسته الفها در دوران اول اخذ شده بود: اورودرت برادر کوچکتر فینرود فیلاگوند که پس از او حکمران نارگوتروند شد. اورودرت کارگزار عملی که در تاریخ قابل ثبت باشد انجام نداد و در واقع به جز تاریخ حکومت وی، ...

ادامه مطلب »