آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ormal

آرشیو برچسب: Ormal

اورمال (چراغ جنوبی والار)

اورمال، نام یکی از دو چراغی بود که وقتی والار هنوز در آلمارن میزیستند، توسط آئوله ساخته و در شمال و جنوب سرزمین میانه (اورمال در جنوب) نصب شدند. این چراغها را چراغهای والار می نامند. این چراغها حداقل پنج دوره پیش از آغاز دوران اول توسط ملکور نابود شدند.

ادامه مطلب »