خانه - آرشیو برچسب: Orcrist

آرشیو برچسب: Orcrist

اورک ریست (شمشیر تورین سپربلوط)

عهد: این شمشیر در دوران اول، بین سالهای ۱۲۶ د.ا. تا ۵۱۰ د.ا. ساخته شد. در ماه می یا ژوئن سال ۲۹۴۱ د.س. مجددا توسط تورین سپربلوط یافته شد. در اواخر همان سال هم در مقبره تورین و بر روی سینه او قرار گرفت
منشاء: در گوندولین ساخته شده بود
معنی: شکافنده اورک (یا گابلین)
نام های دیگر: گزنده ، گابلین-شکاف

تورین سپربلوط در جریان سفرش به تنها کوه، از یک کنام ترولها شمشیری یافت که اورک ریست نام داشت. پس از کشته شدن تورین در نبرد پنج سپاه، این شمشیر به همراه تورین دفن شد.