آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ondoher

آرشیو برچسب: Ondoher

اوندوهر (پسر تیره بخت کالیمهتار)

اوندوهر از آخرین شاهان گوندور بود که در دوران کوتاه سلطنتش تلاش زیادی برای نزدیک کردن دوباره گوندور و آرتداین نمود. اوندوهر و هر دو پسرش در نبرد با ارابه سواران کشته شدند. از دست رفتن شاه گوندور و وارثانش، گوندور را دچار بحران سیاسی سختی نمود.

ادامه مطلب »