آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اوندوهر (پسر تیره بخت کالیمهتار)

اوندوهر (پسر تیره بخت کالیمهتار)

اوندوهر از آخرین شاهان گوندور بود که در دوران کوتاه سلطنتش تلاش زیادی برای نزدیک کردن دوباره گوندور و آرتداین نمود. اوندوهر و هر دو پسرش در نبرد با ارابه سواران کشته شدند. از دست رفتن شاه گوندور و وارثانش، گوندور را دچار بحران سیاسی سختی نمود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...