آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Oldbuck

آرشیو برچسب: Oldbuck

خانواده اولدباک (اخلاف بوکا اهل ماریش)

اولدباکها اخلاف بوکا اهل ماریش بودند که نسل اندر نسل تاینهای شایر نیز بودند. گورهندد اولدباک محل استقرار خانواده را به برندی هال در باکلند منتقل کرد و نام خانواده را نیز به برندی باک تغییر داد.

ادامه مطلب »