خانه - آرشیو برچسب: Nóm

آرشیو برچسب: Nóm

نوم (لقبی به معنای خرد)

خردمند، نامی ا‌ست که آدم‌های بئور به فین‌رود فلاگوند داده بودند.