خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نوم (لقبی به معنای خرد)

نوم (لقبی به معنای خرد)

خردمند، نامی ا‌ست که آدم‌های بئور به فین‌رود فلاگوند داده بودند.

درباره 3DMahdi