خانه - آرشیو برچسب: Noirinan

آرشیو برچسب: Noirinan

نویرینان (دره‌ی قبور)

دره‌ای پایین منل‌تارما که مقبره‌های شاهان نومه‌نوری در آن قرار داشت.