آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Nîn-in-Eilph

آرشیو برچسب: Nîn-in-Eilph

نین- این- ایلف (زمین‌های باتلاقی که به نام نهر قو شناخته می‌شود)

سرزمین‌های مردابی گسترش یافته در مرز اریادور که در محل جاری شدن رود گلاندوین به هورول شکل گرفته است تا گواتلو یا جریان خاکستری را بسازد. آدمیان آن را با نهر قو می‌شناسند.

ادامه مطلب »