خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نین- این- ایلف (زمین‌های باتلاقی که به نام نهر قو شناخته می‌شود)

نین- این- ایلف (زمین‌های باتلاقی که به نام نهر قو شناخته می‌شود)

سرزمین‌های مردابی گسترش یافته در مرز اریادور که در محل جاری شدن رود گلاندوین به هورول شکل گرفته است تا گواتلو یا جریان خاکستری را بسازد. آدمیان آن را با نهر قو می‌شناسند.

درباره 3DMahdi