آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Nénimë

آرشیو برچسب: Nénimë

ننیمه (دومین ماه سال)

دومین ماه سال در تقویم آدمیان سرزمین میانه، تقریباً در تقویم امروزی، معادل فوریه است. (اگرچه دقیق‌تر آن ۲۲ ژانویه تا ۲۰ فوریه می‌باشد.)

ادامه مطلب »