آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Mountains of Aman

آرشیو برچسب: Mountains of Aman

کوه‌های آمان (استحکامات والینور)

رشته کوهی بزرگ که والار در امتداد سواحل آمان برپا کردند تا سرزمینشان والینور را از ملکور، پس از آنکه وی محل سکونت اصلی آنها را در آلمارن ویران کرد، در امان نگه دارند. این کوه‌ها، پلوری، یا کوهستان دفاع نیز نامیده می‌شوند، بلندترین کوه‌ها بودند و بلندترین پلوری‌ها تنیکوئتیل بود که عمارت‌های رفیع مانوه و واردا بر آن واقع ...

ادامه مطلب »