آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Morrowdim

آرشیو برچسب: Morrowdim

مورودیم (گرگ و میش صبح)

هوای گرگ و میش صبح یا مورودریم به  هنگامی گفته ‌می‌شود که آخرین ستاره‌های آسمان ظاهر می‌شدند که برای الف‌ها این واقعه خیلی مهم بود که به آن تیندومه یا صبحدم ستاره در کوئنیا و به سینداری مینویال یا اولین صبحدم می‌گفتند. مورودریم به اولین حالت صبحدم قبل از برآمدن اولین آفتاب گفته می‌شد.

ادامه مطلب »