آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Mordor

آرشیو برچسب: Mordor

موردور (سرزمین سیاه سائورون)

Mordor by Edli

پس از نابودی دژهای اهریمن در شمال سرزمین میانه در پایان دوران اول، سائورون به سمت جنوب گریخت و به دنبال سرزمین‌های جدید گشت. در پایان هزاره اول دوران دوم، سرزمینی را انتخاب کرد که با دیوارهای کوهستانی محصور شده بود و قلعۀ بزرگ خود، باراد-دور را در آنجا بنا نهاد. پس از استقرار سائورون در آنجا، این سرزمین به ...

ادامه مطلب »