آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Mindon Eldaliéva

آرشیو برچسب: Mindon Eldaliéva

میندون الدالیه‌وا (برج اینگوه در تیریون)

برج سفید و بلند اینگوه، شاه وانیار، که در شهر الف‌های برین والینور، تیریون، برافراشته شده بود. در پایین این برج، درخت سیمین-سفید گالاتیلیون بالید. در پایین همین برج بود که پس از تاریکی والینور، فئانور الف‌ها را گرد آورد و در آنجا به همراه پسرانش، سوگند معروف فئانور را یاد کرد. گفته شده است آخرین منظره از آمان که ...

ادامه مطلب »