آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Middle Peoples

آرشیو برچسب: Middle Peoples

مردمان میانه (اعقاب اداین در سرزمین میانه)

در نبرد بزرگ در پایان دوران اول، بیشتر سرزمین‌های غرب کوهستان آبی با دریا پوشانده شد. بیشتر اداین به غرب بادبان کشیدند و جزیرۀ پادشاهی نومه‌نور را بنیان گذاشتند، اما برخی دیگر از کوهستان آبی رد شدند و به شرق برگشتند. آن مردمان – عمدتاً از خاندان زرین موی هادور – شاخه‌ای را به وجود آوردند که به عنوان انسان‌های ...

ادامه مطلب »