آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مردمان میانه (اعقاب اداین در سرزمین میانه)

مردمان میانه (اعقاب اداین در سرزمین میانه)

در نبرد بزرگ در پایان دوران اول، بیشتر سرزمین‌های غرب کوهستان آبی با دریا پوشانده شد. بیشتر اداین به غرب بادبان کشیدند و جزیرۀ پادشاهی نومه‌نور را بنیان گذاشتند، اما برخی دیگر از کوهستان آبی رد شدند و به شرق برگشتند. آن مردمان – عمدتاً از خاندان زرین موی هادور – شاخه‌ای را به وجود آوردند که به عنوان انسان‌های میانه یا مردمان میانه شناخته می‌شدند. هر چند که آنها ریشه‌ای یکسان با نومه‌نوری‌ها داشتند، هرگز به نومه‌نور نرفتند یا هبه‌های نومه‌نوری‌ها را دریافت نکردند. اعقاب اصلی آنان در دوران بعدی، مردمان شمالی و خویشان آنان بود، که روهیریم که جزو آنان به حساب می‌آمد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...