آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Meriadoc ‘Merry’ Brandybuck

آرشیو برچسب: Meriadoc ‘Merry’ Brandybuck

مریادوک «مری» برندی باک (از یاران حلقه و ارباب باکلند)

تواریخ: سال ۲۹۸۲ دوران دوم – سال ۷۰ دوران چهارم (۱۳۸۲ الی ۱۴۹۱ به سالشمار شایر ۱۰۹ سال عمر کرد) ارباب باک‌لند در سال‌های ۱۱ الی ۶۳ دوران چهارم (۱۴۳۲ الی ۱۴۸۴ به سالشمار شایر ۵۲ سال ارباب بود) نژاد: هابیت‌ها فرهنگ: باک‌لندی خانواده: برندی‌باک معنا: جای بحث دارد (۱) نام‌های دیگر: هولدواین، کالیماک برنداگامبا القاب: با شکوه، ارباب باک‌لند، ...

ادامه مطلب »