آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Men of Old

آرشیو برچسب: Men of Old

مردان قدیم (باز ماندگان اولیه نومه نور در تبعید)

وقتی الندیل و پسرانش در سالهای پایانی دوران دوم به سرزمین میانه آمدند، با خود حکمت و قدرت نومه نوری ها را آوردند. آنها پهنه سرزمین میانه را با شهرهای بزرگ، قلعه ها و برجها پر کردند. حکمت آنها توسط نسل های بعدی فراموش شد و آنها فقط با دیده شگفتی به کارهای باقی مانده از گذشتگان می نگریستند.

ادامه مطلب »