آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Men of Minas Tirith

آرشیو برچسب: Men of Minas Tirith

مردان میناس تیریت (مردم پایتخت گوندور)

مردم میناس تیریت، جایگاه شاهان و کارگزاران گوندور در دوران سوم، بزرگترین شهر در مناطق شناخته شده سرزمین میانه. مردم میناس تیریت از بازماندگان نومه نوری ها بودند و قدرت و عمر طولانی نومه نوری ها را به ارث برده بودند، بویژه خاندان سلطنتی.

ادامه مطلب »