آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Men of Hithlum

آرشیو برچسب: Men of Hithlum

مردان هیت لوم (بازماندگان مالاخ آرادان)

مدتی پس از اینکه اولین انسانها بعد از عبور از کوهستان آبی وارد بلریاند شدند، فینگولفین پیام خوشامد گویی خود را به محل استقرار آنها در استولاد فرستاد. یکی از رهبران انسانهای تازه رسیده ماراخ بود، و پسرش مالاخ به سمت غرب و سرزمین فینگولفین در هیتلوم سفر کرد. آنجا او به مدت ۱۴ سال به خدمت فینگولفین در آمد، ...

ادامه مطلب »