آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Men of Gondor

آرشیو برچسب: Men of Gondor

مردان گوندور (مردم پادشاهی جنوب)

مردمی که در گوندور ساکن بودند و از سرزمینهای غربی در برابر سائرون دفاع میکردند، آنان از بازماندگان الندیل و پیروانش بودند که گوندور را بعد از سقوط نومه نور بنا نهادند.

ادامه مطلب »