آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Men of Eriador

آرشیو برچسب: Men of Eriador

مردان اریادور (هم پیمانان نومه نوری ها)

وقتی مردم سه خاندان اداین در دوران اول از کوهستان آبی عبور کردند، مردم زیادی را در سمت شرقی کوهستان رها کردند، در سرزمینی که بعدها اریادور نامیده شد. این مردم چیز اندکی از تاریخ جنگ و ستیز با مورگوت یا نبرد خشم میدانستند، اما از ویرانی سرزمینهای آن طرف ارد لوین در جنگی بزرگ خبر داشتند. زمانی که ششصد ...

ادامه مطلب »