آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Men of Arnor

آرشیو برچسب: Men of Arnor

مردان آرنور (دونه داین شمال)

مردم آرنور، پادشاهی شمال که بعد از سقوط نومه نور توسط الندیل پایه گذاری شد. الندیل اولین شاه آن بود، او شاه مهین هر دو قلمرو شمال و جنوب بود(به همین دلیل آرنور به معنای “سرزمین شاه” است). عده مردم آرنور پس از جنگ آخرین اتحاد به شدت کاهش یافت. با این وجود سرزمین آرنور به مدت هزار سال و ...

ادامه مطلب »