آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Mellyrn (Mallorns)

آرشیو برچسب: Mellyrn (Mallorns)

ملیرن (مالورنها، درختان طلایی لورین)

درختان طلایی برگ مشهور لورین. گرچه به صورت معمول، بویژه توسط هابیتها، به آنها “مالورن ها” گفته میشود اما شکل صحیح جمع آن در زبان الفی “ملیرن” است.

ادامه مطلب »