آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Mayor of Michel Delving

آرشیو برچسب: Mayor of Michel Delving

شهردار میکل دلوینگ (شهردار مهمترین منطقه شایر)

عنوانی برای رئیس میکل دلوینگ، پایتخت شایر. در طول زمان قدرت شهردار به کل شایر گسترش پیدا کرد. ویل ویت فوت: (شهردار از حداقل سال ۳۰۱۳ دوران سوم تا ۶ دوران چهارم به مدت حداقل ۱۵ سال). شهردار شایر در زمان جنگ حلقه. در زمان عزیمت فرودو از شایر، ویل چاق به عنوان شخصی مضحک معروف بود. وقتی لوتو ساک ...

ادامه مطلب »