آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: May

آرشیو برچسب: May

می (دختر هابسون)

یکی از چهار فرزند هابسون. پدرش به نام راپر گمجی معروف بود، اما می زمانی زندگی میکرد که نام خانوادگی گمجی بوجود نیامده بود و نمی دانیم که او را می گمجی خطاب کنیم یا خیر. می خواهر کوچکتر هامفست گمجی و در نتیجه عمه سم گمجی بود. او نباید با می، خواهر سم، اشتباه گرفته شود.

ادامه مطلب »