آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Mauhúr

آرشیو برچسب: Mauhúr

مائوهور (اورک ایزنگاردی)

اورکی که در خدمت سارومان بود (ممکن است او یک اوروک باشد اما این مسئله گفته نشده). مائوهور برای تقویت سپاه اوگلوک که همراه با مری و پیپین در راه بازگشت به ایزنگارد بود فرستاده شد. او زمانی به آنها رسید که ائومر اورکها را در کنار جنگل فنگورن محاصره کرده بود. او حمله ی سپاهش به روهیریم را رهبری ...

ادامه مطلب »