آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Mariner’s Wife

آرشیو برچسب: Mariner’s Wife

همسر دریانورد (عنوانی برای داستان آلداریون و ارندیس)

عنوانی برای داستان طولانی آلداریون و ارندیس، یکی از معدود داستانهایی که پس از سقوط نومه نور باقی ماند، داستان تار-آلداریون شاه دریانورد و ملکه اش ارندیس. تار-آلداریون ششمین شاه نومه نور و ماجراجو و کاوشگری بزرگ بود، اما داستان بیشتر از دید ارندیس نقل شده، همسری تنها که زمانی که شوهرش به سفرهای دریایی میرفت تنها در نومه نور ...

ادامه مطلب »