آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Mardil Voronwë

آرشیو برچسب: Mardil Voronwë

ماردیل ورونوه (اولین کارگزار حکمران گوندور)

پسر وروندیل شکارچی، کارگزار شاه ائارنیل دوم و شاه ائارنور. بعد از مرگ ائارنور در میناس مورگول او اولین کارگزار حکمران گوندور شد.

ادامه مطلب »