خانه - آرشیو برچسب: Mansion of the Khazâd

آرشیو برچسب: Mansion of the Khazâd

عمارت خزد (خانه ی آبا اجدادی دورف های ریش دراز)

ترجمه ای ناتمام از خزد-دوم. نامی که دورف ها به خانه ی وسیع شان در زیر کوه های مه آلود می دادند. این خانه توسط دورین بی مرگ در روز های نخستین پیدا شد، و جایگاه تاج و تخت جانیشنان او، ریش دراز ها، در دوران دوران دوم و سوم شد. در سال ۱۹۸۰ دوران سوم، دورف های معدنچی بالرگ خفته در زیر کوه را بیدار کردند و توسط او از عمارت شان به بیرون رانده شدند. و خزد-دوم بعد از آن زمان به موریا معروف شد. به معنی حفره ی سیاه. بعد از گذشت بیش از هزار سال، بالین عجولانه تصمیم گرفت که با جمعیتی از دورف ها به خزد-دوم مهاجرت کند و منجر به نابودی خودشان شد. زمانی دورف ها واقعا بر خزد-دوم مسلط شدند که مدتی از جنگ حلقه گذشته بود.

نام “عمارت خزد” نشان می دهد که کلمه ی دورفی “دوم” به معنی “عمارت” است. (زیرا ما می دانیم که خزد، نامی است که دورف ها به نژاد خودشان می دهند. که در اصل نامی بود که آئوله، سازنده ی آنها برای اولین بار به آنها داد). پس می توانی خزد-دوم را به طور کامل ترجمه کنیم : عمارت دورف ها.