آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Mannish

آرشیو برچسب: Mannish

زبان انسانها (هر کدام از زبان انسانها)

واژه ای که تالکین در کارهایش برای اشاره به چیزهایی که مربوط به انسانهاست، بویژه زبانشان، استفاده کرده است. برای مثال زبان انسانها در آثار تالکین اشاره به وسترون یا همان گویش مشترک دارد.

ادامه مطلب »