آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Man of the West

آرشیو برچسب: Man of the West

مرد غرب (ترجمه دونادان)

ترجمه ادبی دونادان، کلمه ای که در اصل به هر شخص نومه نوری یا از اخلاف آنها اطلاق میشد. شکل جمع آن دونه داین “مردان غرب” است. به نظر میرسد در ریوندل این کلمه برای اشاره به آراگورن بکار میرفته، که نسلش از طریق ایسیلدور و الندیل به شاهان نومه نور میرسید.

ادامه مطلب »