آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مرد غرب (ترجمه دونادان)

مرد غرب (ترجمه دونادان)

ترجمه ادبی دونادان، کلمه ای که در اصل به هر شخص نومه نوری یا از اخلاف آنها اطلاق میشد. شکل جمع آن دونه داین “مردان غرب” است.

به نظر میرسد در ریوندل این کلمه برای اشاره به آراگورن بکار میرفته، که نسلش از طریق ایسیلدور و الندیل به شاهان نومه نور میرسید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...