آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Man-high

آرشیو برچسب: Man-high

قامت مرد (ارتفاعی به اندازه دو رانگار)

واحدی غیر رسمی برای ارتفاع در میان دونه داین، اشاره به قد متوسط مردان نومه نور دارد. رانگا واحد طول نومه نوری ها بود که برابر با ۳۸ اینچ (اندکی کمتر از یک متر) است. ارتفاعی برابر ۲ رانگار را “قامت مرد” مینامیدند زیرا قد متوسط دونه داین  ۶ فوت و ۴ اینچ (تقریبا ۱۹۳ سانتی متر) بود. این عبارت ...

ادامه مطلب »