خانه - آرشیو برچسب: Mallor

آرشیو برچسب: Mallor

مالور (سومین شاه آرتداین)

پسر بلگ و نوه آملایت اهل فورنوست، بنیانگذار آرتداین. او در ۱۳۴ سالگی و در دوران آشفته شاه آن قلمرو شد.

در زمان حکومت مالور وقایع مهمی به وقوع پیوست که نقش مهمی در تاریخ سرزمین میانه داشتند اما در آن زمان اهمیتی به آنها داده نمیشد. اولین آنها عبور موجودات عجیبی از کوهستان مه آلود بود که شبیه انسانها بودند اما کوتاه قامت تر و با پاهای پر مو و بدون پاپوش. دونه داین آنها را پریانات “نیم قدها” نامیدند، و آنها اولین هابیتهایی بودند که به سرزمینهای غربی وارد شدند.

دوم واقعه تاریخی پیدا شدن سایه در سبز بیشه بزرگ بود. در ابتدا کاملا مبهم بود اما در اواخر دوران حکومت مالور، خردمندان متوجه شدند منشا آن دول گولدور در جنوب جنگل است.  بعدها معلوم شد که او خود سائرون بود که بازگشته بود، اولین حرکت در بازی ای که نزدیک دو هزار سال بعد در جنگ حلقه به پایان رسید. مدتی پس از ظهور سایه ایستاری، ساحران، به سرزمین میانه آمدند.

مالور ۸۱ سال بر آرتداین حکومت کرد و پسرش کله فارن جانشین او شد.