آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Malbeth the Seer

آرشیو برچسب: Malbeth the Seer

مالبت پیشگو (پیشگوی آرتداین)

مردی دانا که در آخرین سالهای پابرجا بودن قلمرو آرتداین زندگی میکرد. او وقایع دور و نزدیک را پیشگویی میکرد. او اعلام کرد که آرودوی آخرین شاه خواهد بود و عبور آراگورن از جاده مردگان، که هزار سال بعد اتفاق افتاد، را نیز پیشگویی کرد.

ادامه مطلب »