آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مالبت پیشگو (پیشگوی آرتداین)

مالبت پیشگو (پیشگوی آرتداین)

مردی دانا که در آخرین سالهای پابرجا بودن قلمرو آرتداین زندگی میکرد. او وقایع دور و نزدیک را پیشگویی میکرد. او اعلام کرد که آرودوی آخرین شاه خواهد بود و عبور آراگورن از جاده مردگان، که هزار سال بعد اتفاق افتاد، را نیز پیشگویی کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...