آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Maglor

آرشیو برچسب: Maglor

ماگلور (دومین پسر فئانور)

دومین پسر فئانور، که بیش از بقیه برادرانش مهربانی مادرش، نردانل، را به ارث برد. او در شعر و خنیاگری معروف بود اما در تیریون به همراه فئانور سوگند یاد کرد و در اندوه آن شریک شد. ماگلور پدرش را در تبعید دنبال کرد و شاهد کشته شدن او توسط بالروگ بود. به همراه برادرانش به شرق بلریاند رفت و ...

ادامه مطلب »